THÔNG TIN CẦN BIẾT

NT
Mua tiền
mặt
Mua chuyển khoản
Bán
AUD
16,109.68
16,272.41
16,782.49
EUR
26,753.82
27,024.06
28,118.30
GBP
29,478.69
29,776.45
30,709.83
JPY
213.79
215.95
224.92
USD
23,060.00
23,090.00
23,270.00
Nguồn:
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ