THÔNG TIN CẦN BIẾT

NT
Mua tiền
mặt
Mua chuyển khoản
Bán
AUD
16,760.30
16,929.60
17,460.31
EUR
27,372.45
27,648.94
28,768.54
GBP
30,321.40
30,627.68
31,587.80
JPY
215.30
217.47
226.51
USD
23,010.00
23,040.00
23,220.00
Nguồn:
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ
Chứng Nhận
ISO 9001 Dialan
ISO 9001 Dialan
Ngày 04-2-2010

Iso 9001
Iso 9001
Ngày 18-1-2010
Thông tin đang được cập nhật...
AAA2
AAA2
Ngày 18-1-2010
Thông tin đang được cập nhật...
AAA1
AAA1
Ngày 18-1-2010
Thông tin đang được cập nhật...
5
5
Ngày 18-1-2010
Thông tin đang được cập nhật...
4
4
Ngày 18-1-2010
Thông tin đang được cập nhật
3
3
Ngày 18-1-2010
Thông tin đang được cập nhật...
2
2
Ngày 29-12-2009
Thông tin đang được cập nhật