THÔNG TIN CẦN BIẾT

NT
Mua tiền
mặt
Mua chuyển khoản
Bán
AUD
15800.83
15896.21
16166.55
EUR
25681.53
25758.81
26532.46
GBP
30893.17
31110.95
31387.92
JPY
206.48
208.57
214.68
USD
23110
23110
23230
Nguồn:
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ
Chứng Nhận
ISO 9001 Dialan
ISO 9001 Dialan
Ngày 04-2-2010

Iso 9001
Iso 9001
Ngày 18-1-2010
Thông tin đang được cập nhật...
AAA2
AAA2
Ngày 18-1-2010
Thông tin đang được cập nhật...
AAA1
AAA1
Ngày 18-1-2010
Thông tin đang được cập nhật...
5
5
Ngày 18-1-2010
Thông tin đang được cập nhật...
4
4
Ngày 18-1-2010
Thông tin đang được cập nhật
3
3
Ngày 18-1-2010
Thông tin đang được cập nhật...
2
2
Ngày 29-12-2009
Thông tin đang được cập nhật